पत्रलेखन

ग्रंथालयास आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र – मराठी पत्रलेखन

ग्रंथालयास आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र - मराठी पत्रलेखन

मुलांना शाळेत विविध विषयांवर मराठी पत्रलेखन करावयास सांगितले जाते आणि ग्रंथालयात पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र हे त्यापैकीच एक. ह्या पत्रामध्ये विद्यालयाचे ग्रंथपाल आयडियल बुक डेपो च्या व्यवस्थापकांना पत्र लिहून काही पुस्तकांची मागणी करत आहे. पत्रामध्ये पुस्तकांची यादी हि दिली आहे. हे पत्र औपचारिक पत्र असल्यानी ह्यातील भाषेचा उपयोग हि औपचारिक आहे. हे पत्र तुम्हाला तुमच्या गृहपाठ तसेच पत्रलेखनामध्ये नक्कीच मदत करेल. चला तर मग सुरु करूया.

तुमच्या शाळेच्या ग्रंथालयास आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र माननीय व्यवस्थापक आयडियल बुक डेपो, दादर, मुंबई – ४०००२८ याना ग्रंथालय प्रमुख पत्र लिहीत आहेत. 

 ग्रंथालयास आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र                                                                             


           ग्रंथपाल

                                                                                                 सरस्वती विद्या मंदिर,

                                                                                                 टिळक नगर,  डोंबिवली(पूर्व)

                                            दिनांक ६ सप्टेंबर , २०१८ 

                                                                                           

प्रति,

माननीय व्यवस्थापक

आयडियल बुक डेपो

दादर, मुंबई – ४०००२८

               विषय – पुस्तकांच्या मागणीबद्दल पत्र.

माननीय महोदय,

                   आमच्या शाळेच्या ग्रंथालयासाठी आपल्याकडून काही पुस्तके मागविण्यासाठी हे पत्र पाठवीत आहे. सोबतच ७०० रुपयांची मनी ऑर्डर पाठवत आहे. उरलेली रक्कम नांतर पाठवू. पुस्तकांच्या किमतीवर योग्य ती सवलत देण्याची कृपा करावी.

पुस्तकांची यादी

पुस्तकाचे नाव                    लेखक                    प्रति

१. श्यामची आई              साने गुरुजी                  १०

२. स्मृतिचित्रे             लक्ष्मीबाई टिळक              २०

३. कलिका                     वि.स. खांडेकर               १५

४. व्यक्ती आणि वल्ली      पु.ल. देशपांडे                  १०   

५. विशाखा                      कुसुमाग्रज                   १५

६. बटाट्याची चाळ          पु.ल. देशपांडे                   २०  

 

आपणास नम्र विनंती आहे की लवकरात लवकर पुस्तके पाठविण्याची कृपा करावी तसदीबद्दल क्षमस्व.

                                                                                           आपला कृपाभिलाषी,

                                                                                            ग्रंथपाल प्रमुख

                                                                                            (सरस्वती विद्या मंदिर)


मी आशा करतो कि तुम्हाला हे पत्र आवडले असेल. जर ह्या लेखामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची मदत झाली असेल तर कृपया खाली ५ स्टार रेटिंग द्या आणि कंमेंट सेकशन मध्ये तूच विचार कळवा. धन्यवाद. 🙂

Liked the Post? then Rate it Now!!
[Total: 99 Average: 4.3]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment

Secured By miniOrange